MARJAANA NISKANEN

Käsillä tekeminen ja siitä nauttiminen on tietyllä tapaa kulkenut matkassani aina. Tuotteiden suunnittelu ja valmistaminen ammattina paljastui kuitenkin osaksi elämää yllättäen. Yhden asian johtaessa toiseen ja sisintä seuraten valmistuin tekstiiliartesaaniksi keväällä 2015. Opintojen alkuvaiheista lähtien kankaanpainanta sekä kuviosuunnittelu ovat temmanneet minut matkaansa ja tuoneet tähän hetkeen.

Viehätyn aiheista jokapäiväisen elämän varrelta, muistoista, kulttuureista ja perinteistä.

Töissäni vaikuttavat vahvasti suunnittelemani kuviot, joiden aiheet kumpuavat luonnosta, ympäröivän maailman tapahtumista, koetuista hetkistä sekä kohtaamisista. Aiheita yhdistää myös tietynlainen arkipäiväisyys ja arjen kauneus. Myös lopullisten tuotteiden osalta toivon niiden tuovan käyttäjilleen pitkäkestoista iloa niin arjen kuin juhlankin keskelle ajattomalla designillaan.

Valokuvaus on ollut itselleni pitkään läheinen tapa taltioida ja havainnoida maailmaa sekä ikuistaa koettua. Näiden taltiointien hyödyntäminen suunnittelun lähtökohtana tuo syvyyttä tekemiseen ja mahdollisuuden yhdistää itselle läheisiä ilmaisun muotoja toisiinsa – aidon elävän hetken kokeminen siirtyy ja jää eri työvaiheiden kautta elämään uudestaan omalla ilmeellään uusiin tuotteisiin sekä ympäristöihin.