TIETOSUOJASELOSTE

Tietosuojaselosteessa kerromme, mitä henkilötietoja yrityksemme kerää, miten tietoja käsitellään , mihin tarkoituksiin tietoja käytetään ja mille tahoille tietoja voidaan luovuttaa.

Yrityksemme kiinnittää erityistä huomiota tietojen suojaamiseen ja noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) (”tietosuoja-asetus”) sekä muuta soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä ja hyvää tietojenkäsittelytapaa.

Rekisterin ylläpitäjä ja yhteyshenkilö

Marjaana Niskanen
Viitaniementie 6 a 14
40720 Jyväskylä
Puhelin: 0500 211 116
Sähköposti: marjaana@marjaananiskanen.fi
Y-tunnus: 2838979-1

Rekisterin nimi

Marjaana Niskanen asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkotus ja tietosisältö

Marjaananiskanen.fi verkkokaupan asiakasrekisteriin tallennettuja tietoja käytetään asiakaspalvelun ja tilausten hoitamiseen sekä liiketoiminnan harjoittamiseen.  Tietoja ei käytetä markkinointiin ilman asiakkaan erillistä suostumusta.

Rekisteriin tallennettavat tiedot

Keräämme tietoja tuotteiden tilaamiseen sekä ylläpitoon, kehittämiseen, laadunvarmistukseen ja tiedottamiseen. Tilausten yhteydessä tallentuu:

Asiakkaan etu- ja sukunimi
Osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
Tilaushistoria (tilausajankohta, tilauksen sisältö, maksutapatiedot ja tilaustapa)
Laskutustiedot ja mahdolliset alennusedut
Tilausten seurantatiedot
Internet-palvelimen tekniset lokitiedot
Asiakkaan antama markkinointilupatieto ja muut mahdolliset tiedot tuotteisiin tai tilauksiin liittyen


Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjistä ainoastaan ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään sekä asiakkaan sähköpostitse, puhelimitse tai kirjallisesti antamat lisätiedot tilausta ja asiakkuuttaan koskien. Asiakas voi itse halutessaan tarkistaa tiedot, joita on rekisteröity ja pyytää poistamaan ne rekisteristämme koska vain.

Tietojen luovutus

Rekisteritietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa. Tilausten yhteydessä tilauksen käsittelyyn tarvittavat asiakkaan tiedot siirtyvät yhteistyökumppaneillemme esim. maksuliikenteen järjestäjälle, jonka tietosuojakäytänteisiin ja rekisterisäännökseen suosittelemme tutustumaan erikseen. Muu ulkoistettu henkilötietojen käsittelijä voi olla esim. tilitoimisto. Tietojen luovutuksessa huolehditaan aina tietosuojan riittävästä suojasta lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja luovuttaen ainoastaan tietoja, jotka asiakkaan tilauksen toimittamisen ja muun asiakassuhteen hoidon kannalta ovat välttämättömiä. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojaus 

Rekisteri on vain verkkosivun ylläpitäjien käsiteltävissä ja palvelun sijaitsee lukitussa ja vartioidussa tilassa.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli henkilötietojesi käsittelyyn liittyvä toiminta ei mielestäsi ole tietosuojalakien mukaista tai mikäli emme ole mielestäsi varmistaneet riittävällä tavalla oikeuksiesi toteutumista, voit tehdä asiasta kantelun tietosuoja-asioista vastaavalle viranomaiselle. Näissä tapauksessa kuulemme mielellämme myös suoraan kokemuksistasi varmistaaksemme parhaan mahdollisen ja virheettömän toiminnan palvelussamme.

Tietojen säilytys

Tietoja säilytetään rekisterissä vain niin kauan, kuin on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterin ylläpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön muuttuminen voi edellyttää tietosuojaselosteen päivittämistä. Tämän vuoksi kehotamme tilaajan tutustumaan tietosuojaselosteeseen säännöllisesti.

Tätä tietoselostetta on muokattu viimeksi 29.1.2019.